جذابیت ن از نگاه مردان

چرا این درس به درد من می خورد ؟
رازهای شخصیتی هرمس و آپولو در زندگی شما
پروفسور یونگ سویسی و شاگردانش مثل خانم بولن روانپزشک، زیباترین دسته بندیهای این بحث را تدوین کرده اند و لدا بحث غیر از کاربردی بودن توسط بزرگترین سینماگران و روانشناسان شخصیتی در دنیا ، بسیار text های قدرتمندی را یدک میکشد
دانش آرکتایپ طالع بینی نیست ! خیلی عمیق تر به شخصیت آدمی میپردازد. شما سازگاری بلد باش و بدان ویژگیهای روانی فرد مقابلت چیست ، بهترین رابطه را خواهی ساخت در غیر این صورت باید تن بدهی به خرافات
در این جلسه به بررسی ویژگی های مردان APOLLO و HERMES می پردازیم

جذابیت ن از نگاه مردان

این درس چه خواهم آموخت ؟
نکاتی درباره دانش آرکتایپی
ویژگی های انرژی آپولو و هرمس
روابط کاری و عاطفی مردان آپولو و هرمس چگونه است ؟
راهکارهایی برای تقویت آپولو
به تعادل رساندن آرکتایپ آپولو
ویژگی های کاربردی اسطوره ای هرمس و هدایای آن
ویژگی قدرت حیله گری آرکتایپ هرمس
کودکی و نوجوانی آرکتایپ هرمس و آپولو

و…

ارسال فایل


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
Akse Aghaye Khamenei

آخرین جستجو ها